Skip to main content

Výzva akcionárom

  • Odporúčaný vzor Oznámenia, ktorý akcionár môže použiť na oznámenie skutočnosti, že je verejným funkcionárom, nájdete  tu

Informácia pre akcionárov

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s. rozhodlo dňa 28.10.2022 o premene podoby a formy akcií zo zaknihovaných na doručiteľa na LISTINNÉ AKCIE NA MENO. V rámci tohto procesu bude zrušená emisia akcií ISIN SK1120005337 v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a budú vydané akcie v podobe listín. Dňom zrušenia emisie ISIN SK1120005337 má akcionár právo na vydanie akcie v listinnej podobe. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia môže spoločnosť Druhá strategická, a.s. nakupovať vlastné akcie od akcionárov za cenu 2 eurá za 1 akciu.

Lehota na vyzdvihnutie akcií v listinnej podobe bude v trvaní 30 kalendárnych dní a bude oznámená v Hospodárskych novinách a v Obchodnom vestníku v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch. Následne bude akcionárom oznámená doporučeným listom dodatočná lehota v trvaní 30 kalendárnych dní.

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. poverila zariadením všetkých činností pri premene podoby a formy akcií spoločnosť SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, ktorá bude zabezpečovať odovzdávanie listinných akcií, ako aj ich predaj. Na SBF a.s. sa môžu akcionári už teraz obrátiť e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na číslo 041/ 5078 722, 754, 700.