Výzva akcionárom

  • Odporúčaný vzor Oznámenia, ktorý akcionár môže použiť na oznámenie skutočnosti, že je verejným funkcionárom, nájdete  tu